ông bố tốt bụng check hàng cho con trai Hitomi Inoue