Chán học nên rủ nhau làm tình, trêu thằng Lâm nên tôi nói bâng quơ: – Chắc là anh nào dạy. Nó nghe thấy tôi nói vậy thì cười mà bảo: – Được anh nào dậy đã tốt, Chán học nên rủ nhau làm tình xem phim và thực hành theo thôi. Đang gạ some mà mãi không được! Hơi giật mình vì thằng Lâm dám gạ vợ mình some, tôi lắp bắp hỏi nói: – Mày gạ vợ mày some cơ á! Máu thế, tao thì chịu thôi. Thế vợ mày có đồng ý không? Thằng Lâm tặc lưỡi bảo: – Mới đầu khó khăn lắm, sau đó xuôi xuôi rồi. Cái sợ.